یاغیان چهاردانگه و دودانگه در اسناد مجلس شورای ملی – بخش ششم/ عین اله آزموده/ داستان سرایی های عوامانه در باره یاغیان دودانگه و چهاردانگه، بخشی از تاریخ شفاهی مازندران را تشکیل می دهد. حال این گفته ها تا چه اندازه با واقعیت های زندگی یاغیان مطابقت دارد موضوعی است که نیاز به کنکاش و تحقیق دارد و کتاب ارزشمند و مستند «اسناد مازندران در دوره رضاشاه» یکی از این منابع معتبر و مکتوب است که نامه ها و شکایت های مردم بخش های کوهستانی و دورافتاده شهرستان ساری از ستم و زورگویی و باجگیری و تجاوزات یاغیان به مجلس شورای ملی در آن ثبت شده است.

با مطالعه هر قسمت از این اسناد، به عمق فاجعه و مصیبت های بوجود آمده از سوی یاغیان و اشرار بر مردم محروم آن روزگار چهاردانگه و دودانگه که دست شان از همه جا کوتاه بوده و حتی قدرت دفاع از جان و مال و ناموس خود را نیز در برابر یاغیان و اشرار بی رحم نداشته، و برای حفظ جان و ناموس در کوه ها و جنگل های منطقه متواری می شدند و با سختی و مشقت و در آوارگی زندگی می کردند، پی می بریم. قساوت، بی رحمی، زورگویی، غارت، قتل، تجاوز به عنف و خوی وحشیگری به رفتار عادی یاغیان تبدل شده بود و مردم درمانده تر از آن شده بودند که به جایی شکایت برند. اما در این بین اشخاصی با نوشتن عرض حال برای مجلس شورای ملی به ثبت گوشه هایی از این همه ظلم و وحشیگری و رفتارهای ضدانسانی اقدام کردند.

 ما همچنان معتقدیم که انتشار سندهای مربوط به تاریخ و اتفاقات بوجود آمده در منطقه دودانگه و چهاردانگه ساری و نواحی شهمیرزاد و سمنان و مهدی شهر و … می تواند در شناخت بیشتر مردم کمک نماید، لذا سایت سادوا بر حسب رسالت خویش به انتشار دوباره این سندها اقدام کرده است.

با احترام/ عین اله آزموده / مدیر سایت سادوای بالاده.

موقعیت جغرافیایی پرور، فولادمحله و رودبارک

عنوان سند ششم: شکوائیه از اقدامات محمدسلطان پروری در قریه رودبارک

ثبت کل مجلس شورای ملی: ۲۸  فروردین ۱۳۰۹

ساحت مقدس دارالشورای ملی شیدالله ارکانه العالی

موضوع تاخت و تاز غارتگری و بی ناموسی اشرار پرور عموماً و خصوصاً محمدسلطان معروف و پسرهایش محتاج به شرح و بسط توضیح و تفصیل نیست. زیرا از بس اهالی بی چاره دودانگه عموماً و خصوصاً رعایای بدبخت قریه رودبارک که بدبختانه قرب جوار با اشرار داریم به مقامات وزارتخانه ها به خصوص به آن دارالشورای ملی شکایت کرده ایم گمان می رود آرشیو وزارتخانه ها و دارالشورا پر باشد از عرایضات دل خراش ما. گرچه از توجهات اولیای امور یک عده نظامی در تحت ریاست نایب منوچهرخان در تعقیب اشرار آمدند لاکن محمدسلطان معروف پروری و نُه پسرها و اتباعش که اسّ اساس و انقلاب دو دودانگه و شرارت پروری ها اوست، در این چند ساله نهایت شرارت و غارتگری را نسبت به چاکران نموده اند؛ از این هم قانع نشده اند و در هشت ماه قبل قریه رودبارک را محل توقف قرار داده اند.علاوه بر بیست خانه وار به محل چاکران آمده  (که) دعاگویان را از خانه خراب خود بیرون کرده اند و (خود) منزل کرده اند، به عناوین مختلف از هستی ساقط و محتاج به شام شب نموده اند. من جمله علاوه از دویست تومان به نام قیمت اسلحه و پول فشنگ از چاکران گرفته در این مدت فوق با حال پریشانی و دست خالی اهل و عیال خود را گرفته از ترس جان خودمان، در اطراف پراکنده و متواری، فقط یک مشت زن های پاشکسته بی پر و بال و بی صاحب در آنجا گذاشته.

محمدسلطان و پسرها و اتباع او دقیقه از دقایق تعدی و تجاوز را فروگذار نکرده اند تمام هستی ما را غارت، از این هم قانع نشده دست بی شرافتی نسبت به عصمت و سیرت ما بدبخت ها دراز کرده اند که قلم از شرح آن عاجز و شرم آور است.

ای نمایندگان ملت! ای آقایانی که خود را مسئول حقوق و حدود ملت می دانید! ای آقایان! ماها ملت، مقدورات دوره عمر خودمان را تفویض کرده ایم. چه جواب در مقابل عرایضات ما می خواهید بفرمایید که امروز روزی اهل و عیال ما در بیابان ها آواره و اختیار ناموس خودمان را نداشته ایم؟ آیا حقیقتاً امکان ندارد این یک مشت ملت کوه پایه نشینان بیچاره را در مقابل این عملیات چندین ساله اشرار پرور که (در) پیش گاه دولت معلوم است راحت فرمایید؟ در این صورت توجهی به عرایضات ما بفرمایید دیگر صبر از ما بیچارگان سلب (شده).

شماها را به مقدسات عالم قسم می دهیم که به داد یک مشت ملت در ممالک اسلام و به داد ناموس ما برسید. در این موقع حفظ زراعت و موقع فلاحت و فقارت از ترس اشرار قادر رفتن وطن نداریم. زیاده در این بیابان ها با یک مشت اهل و عیال با حال گرسنگی انتظار دادخواهی داریم که توجهی به حال اطفال خردسال چاکران بفرمایید.

دعاگویان و ویران شدگان رودبارک مازندران.

حاشیه: کمیسیون عرایض، ۱۳۰۹/۱/۲۸٫

مُهر: ثبت کل مجلس شورای ملی، نمره ۱۲۴۶ – ۲۸ فروردین ۱۳۰۹ .

(۷/۱۵۲/۳۳/۲/۸۵)

……………………………………………………………………..

از همه کسانی که در باره حضور یاغیان و ظلم ماموران دولتی در دوره های گذشته در چهاردانگه و دودانگه و هم چنین روستای بالاده و منطقه دوسرشمار چیزی شنیده و یا خوانده اند و یا سندی دارند، درخواست می شود آن را به صورت مستند برای ما بفرستند تا در مقاله های بعدی مورد استفاده قرار گیرد.

سامانه پیامک سادوا  ۳۰۰۰۷۶۵۰۰۰۳۳۳۲      ایمیل سایت سادوا   sadva86@gmail.com

موضوعات مرتبط: ……………………………………………………………………..

یاغیان چهاردانگه و دودانگه در اسناد مجلس شورای ملی – بخش اول

یاغیان چهاردانگه و دودانگه در اسناد مجلس شورای ملی – بخش دوم

یاغیان چهاردانگه و دودانگه در اسناد مجلس شورای ملی – بخش سوم

یاغیان چهاردانگه و دودانگه در اسناد مجلس شورای ملی – بخش چهارم

یاغیان چهاردانگه و دودانگه در اسناد مجلس شورای ملی – بخش پنجم

authorنوشته: انجمن فرهنگی سادوا dateتاريخ : ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸