یاغیان چهاردانگه و دودانگه در اسناد مجلس شورای ملی – بخش پنجم/ عین اله آزموده/ در چهار بخش گذشته از این مجموعه، شکایت های شیخ هادی فولادی (از اهالی فولادمحله) منتشر شد که متاسفانه بنا بر دلایلی ناخواسته بین شماره چهارم و شماره حاضر حدود یک سال فاصله افتاده است. در این مدت منتظر بودیم تا دوستانی که معترض به این اسناد هستند به ویژه دوستان فرهیخته پروری، مدارک و مستندات خود در ردّ این مطالب برای ما ارسال نمایند تا عیناً در سایت سادوا منتشر نماییم که تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است.

با مطالعه هر قسمت از این اسناد، به عمق فاجعه و مصیبت های بوجود آمده از سوی یاغیان و اشرار بر مردم محروم آن روزگار چهاردانگه و دودانگه که دست شان از همه جا کوتاه بوده و حتی قدرت دفاع از جان و مال و ناموس خود را نیز در برابر یاغیان و اشرار بی رحم نداشته، برای حفظ جان و ناموس در کوه ها و جنگلهای منطقه متواری می شدند و با سختی و مشقت و در آوارگی زندگی می کردند، پی می بریم. قساوت، بی رحمی، زورگویی، غارت، قتل، تجاوز به عنف و خوی وحشیگری به رفتار عادی یاغیان تبدل شده بود و مردم درمانده تر از آن شده بودند که به جایی شکایت برند. اما در این بین شخصی از فولادمحله با نوشتن عرض حال برای مجلس شورای ملی به ثبت گوشه ای از این همه ظلم و وحشیگری و رفتارهای ضدانسانی اقدام کرد.

 ما همچنان معتقدیم که انتشار سندهای مربوط به تاریخ و اتفاقات بوجود آمده در منطقه دودانگه و چهاردانگه ساری و نواحی شهمیرزاد و سمنان و مهدی شهر و … می تواند در شناخت بیشتر مردم کمک نماید، لذا سایت سادوا بر حسب رسالت خویش به انتشار دوباره این سندها اقدام کرده است.

با احترام/ عین اله آزموده / مدیر سایت سادوای بالاده.

عنوان سند پنجم: شرح غارتگری مسیح پروری درمازندران

۲۷ مهر ۱۳۰۸

مقام منیع ریاست مجلس مقدس دارالشورای ملی شیدالله ارکانه

مدت هاست در نتیجه عملیات شرورانه مسیح پروری و اتباع با عیالات آواره از وطن شده در نهایت ذلت ایام صرف می کنیم. اگر قراء مملکت ایران بی صاحب ترین ممالک دنیا و زمامداران آن بی علاقه ترین اشخاص به مال و جان و عرض و ناموس خود و اهالی و دارای هیچ عاطفه نیستند، که همچه عرایض بنده وقعی نَه و به خانه خرابی بنده خاتمه داده هر روز بر خرابی محل افزوده و تجری اشرار به ادامه عملیات خونین زیادتر اهالی بدبخت فولادمحله و اطراف اغلب متواری و ترک خانمان خود کرده و بعضی مانده اند در خانه های این و آن زندگی کرده خانه های خودشان را مسیح و برادرش و اتباع عنفاً تصاحب کرده و مسکن نموده اند. آقاسیدمصطفی بیچاره با عیالات پراکنده و به خاک دامغان منتقل شده است. حاج علی بدبخت که به بدترین احوال مقتول و تمامیت زندگیش غارت رفته. موسی برادر مقتول و جمعی دیگر متواری شده.

آخر یک مسلمان یا کافری نگفته است که این چه جنایت هاست در نقاط نزدیک به مرکز بر پا شده. گویا دولتی در ایران وجود ندارد که به این فجایع اشرار پرور خاتمه دهد. آیا بعد از دوازده سال و پانزده سال شرارت پروری باز هم دولت، پروری وحشی را جزو افراد ذیحق به ملت ایران دیده آنها را متواری نخواهد کرد؟ آیا بعد ازاین همه خسارت و قتل و غارت و هتک نوامیس محترمه باز هم دولت پروری را مورد ترحم قرار خواهد داد و یا این که پروری حق حیاتی برای احدی قایل نیستند دولت برای آنها حق حیاتی قایل خواهد شد؟ آیا بعد از آنکه پروری برای احدی حق مالکیت قایل نشده هستی مردم را برده و مردم را از خانه خودشان خارج نموده و خودشان منزل کرده اند، دولت برای آنها مالکیت قایل شده ملک و مالی برای آنها باقی خواهد گذارد. بسته به وجدان پاک اولیای محترم دولت و شرافت مندی متصدیان امور ولت و مملکت است.

خدای واحد گواه است به مقدسات عالم قسم است که با مجاورت و همسایگی پروری زندگی خطرناک، نه تنها اهالی فولادمحله بلکه عموم اهالی بین استرآباد و سمنان و بین دامغان و ساری و مازندران دائماً در زحمت و خسارت، و روزی نیست که شرارت پروری از جایی بروز نکند. تعجب آن است در این مدت دو ماه و نیم که به واسطه خطرناکی وضعیات که زندگی و حیات بنده و جمعی به پرتگاه عدم واقع شده و مضطربانه این همه عرضحال تقدیم کرده ام آخر یک نفر کافر یا مسلمانی نگفته است که ببینید این شخص راست گفته یا دروغ گفته است. چنانچه در وهله اول فوراً به عرایض بنده توجه شده بود واقعه غارت بُنه سنگسری یا هیکوه یا بالاده یا آتینی و بالاخره قتل ناحق و غارت فولادمحله  واقع نمی شد. کراراً به آقای ارفع حکومت جلیله مازندران رجوع کرده ام که آقا چرا توجه و اقدامی ندارید و مسئول این همه فجایع کیست و تکلیف من با بیست و پنج عیالات و سایر اهالی چیست؟ هیچگونه جواب قانعی نداده و مشغول به خوشگذرانی خود می باشد و ابداً در فکر ایجاد آسایش بنده یا سایر اهالی نیست.

ایام اجلال مستندام

حقیر شیخ هادی فولادی

 ] حاشیه: [ کمیسیون محترم عرایض، ۳۰/۷/۸

] مهر:  [ ثبت کل مجلس شورای ملی، ۳۰/مهر/۱۳۰۸- نمره ۴۹۸۰ .

 نقل از کتاب: اسناد مازندران در دوره رضاشاه، مجلس ششم تا دوازدهم، به کوشش مصطفی نوری، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی ، تهران، ۱۳۸۸، صفحات ۳۲۶ تا  ۳۲۸ .

……………………………………………………………………..

از همه کسانی که در باره حضور یاغیان و ظلم ماموران دولتی در دوره های گذشته در چهاردانگه و دودانگه و هم چنین روستای بالاده و منطقه دوسرشمار چیزی شنیده و یا خوانده اند و یا سندی دارند، درخواست می شود آن را به صورت مستند برای ما بفرستند تا در مقاله های بعدی مورد استفاده قرار گیرد.

سامانه پیامک سادوا  ۳۰۰۰۷۶۵۰۰۰۳۳۳۲      ایمیل سایت سادوا   sadva86@gmail.com

موضوعات مرتبط: ……………………………………………………………………..

یاغیان چهاردانگه و دودانگه در اسناد مجلس شورای ملی – بخش اول

یاغیان چهاردانگه و دودانگه در اسناد مجلس شورای ملی – بخش دوم

یاغیان چهاردانگه و دودانگه در اسناد مجلس شورای ملی – بخش سوم

یاغیان چهاردانگه و دودانگه در اسناد مجلس شورای ملی – بخش چهارم

authorنوشته: انجمن فرهنگی سادوا dateتاريخ : ۲۷ دی ۱۳۹۳
entry نظرات دیگران در مورد این مطلب

با عرض سلام خدمت شما و تشکر از عنوان و بیان این مطلب و موضوع مهم و بجا.
چیزی که اینجا می تونم بگم اینکه :
انصافا خوشا به غیرت و همت این مرد ….
و اینکه: اگه از دوستان کسی در مورد وقایع گفته شده در بالا اطلاعی داره عنوان کنه تا ما هم در جریان امر قرار بگیریم: “واقعه غارت بُنه سنگسری یا هیکوه یا بالاده یا آتینی و بالاخره قتل ناحق و غارت فولادمحله ”

با تشکر ….