یاغیان چهاردانگه و دودانگه در اسناد مجلس شورای ملی – بخش دوم/ نوشته: عین اله آزموده/ با انتشار قسمت اول این مجموعه که به شکایت شیخ هادی فولادی از مسیح پروری یاغی معروف پرور پرداخته و باب جدیدی در شناخت تاریخ گذشته و مبهم چهاردانگه و دودانگه و شمال سمنان می باشد، همواره بر آن بودم که قسمت های دیگر این اسناد را منتشر کنم که متاسفانه به دلایلی از جمله تأمل برای دریافت اسناد و دیدگاه های خوانندگان گرامی و …. ، فاصله زمانی بین انتشار بخش اول و دوم این مجموعه کمی به درازا کشید. در این قسمت نیز به شکایت دیگر شیخ هادی فولادی از مسیح پروری می پردازم.

شیخ هادی فولادی از اهالی فولادمحله طبق پرس و جویی که سال گذشته از چند تن از کهنسالان فولادمحله نمودم، ظاهراً در ساری دفتردار اسناد رسمی بوده و دارای ارتباطاتی هم با مقامات بالاتر بوده و توانایی نوشتن عریضه و شکایت به مقامات مجلس را داشته و بسیار نیز پیگیر رفع ظلم یاغیان از جمله مسیح پروری بوده است. آنچه از فحوای این عریضه ها پیداست ظلم و ستم یاغیان به حدی بر زندگی مردم فقیر دودانگه و چهاردانگه که به سختی شکم خود و خانواده را آن هم از راه کشاورزی و دامداری سیر می کردند، سایه وحشت انداخته بود که ناچار ترک ملک و دیار کرده تا بلکه جان سالم بدر بردند. مردم در هر ساعتی از شبانه روز منتظر حمله و غارت یاغیان بودند و با همه فقر و فلاکتی که در پایان دوره قاجار و اوایل دوره رضاشاه بر جوامع روستایی و دور افتاده ای چون دودانگه و چهاردانگه حاکم بود، ظلم یاغیان و بی پناهی مردم در برابر آنان نیز  یک بدبختی دیگری بود که حکومت مرکزی و منطقه ای از تامین امنیت مردم عاجز بود.

در باره روستای پرور و یاغیان دوره رضاشاهی نیز در بخش اول این مطلب به تفصیل سخن گفته شده و برای درک بهتر موضوع پیشنهاد می شود قبل از خواندن بخش دوم، مقاله «یاغیان چهاردانگه و دودانگه در اسناد مجلس شورای ملی – بخش اول» به ویژه یادداشت های فراوان خوانندگان گرامی را مطالعه کنید. هر چند تاکنون هیچ یک از خوانندگان گرامی که یادداشت های بعضاً یک سویه و معترضانه نوشته بودند، سند و مدرکی برای اثبات گفته های خود ارائه نکرده اند تا در این مجموعه مورد استفاده قرار گیرد.

 عنوان سند : تقاضای شیخ هادی فولادی برای سرکوبی مسیح پروری و اتباعش

۶ مهر ۱۳۰۸

مقام منی