بَرجی لُوطی اُ پیرزِنا اُ هَلی دار/ خاطره ای از زنده یاد مشدداود چهاردهی/ اِتتا قدیمی خاطِرِه خامبِه شِم وِه باهورِم کِه بَرگِردنِه بِه خِلِه سالها پیش یعنی سال ۱۳۱۵ . خادا بیامِرزِه هَمِهء رَفتِـگُن رِه، پیئِر خادا بیامرز اِتتا خاطره اون گادراء عروسی هاکاردِن جِه مِن ویستی باهوتتیئِه که مِنِم شِم وِه ادامه مطلب را بخوانید »


authorنوشته: انجمن فرهنگی سادوا dateتاریخ : ۲۰ دی ۱۳۹۸ comment یک نظر

اندر حکایات پیرُن گفته – بخش پایانی/ عین اله آزموده/  در بخش های پیشین طنز «اندر حکایات پیرُن گفته» موضوعاتی پیرامون چاپ کتاب «پیرُن گفته» را برای شما بازگویی کردم و نظرات متفاوت و مختلفی را نیز دریافت کردم. در واپسین بخش اما به دو موضوع جدای از هم می پردازم. اولی به لطف و بزرگواری مردم فرهنگ دوست بالاده و دومی، باز هم به ادامه مطلب را بخوانید »


authorنوشته: انجمن فرهنگی سادوا dateتاریخ : ۸ تیر ۱۳۹۳ comment ۸ نظر

اندر حکایات پیرُن گفته – بخش پنجم/ عین اله آزموده/  در چهار بخش پیشین از کسانی سخن به میان آورده شد که برای چاپ کتاب «پیرُن گفته» قول داده و یا کم لطفی هایی در حق فرهنگ کرده بودند. اما این بار نه کسی قولی داده و نه بدقولی انجام گرفته. فقط خواستم اینو بگم که آدم وقتی وضع مالی اش خوب نباشه و ادامه مطلب را بخوانید »


authorنوشته: انجمن فرهنگی سادوا dateتاریخ : ۷ خرداد ۱۳۹۳ comment ۸ نظر

اندر حکایات پیرُن گفته – بخش چهارم/ عین اله آزموده/  در سه قسمت پیشین از اینکه عزیزانی برای چاپ کتاب «پیرُن گفته» قول داده بودند و دلمان را برای ادامه کار قرص تر و محکم تر کرده بودند ولی به وقت عمل نتوانستند به قول شان عمل کنند، نوشتم ولی در ماجرای این قسمت نه قول همکاری مالی داده شد و ادامه مطلب را بخوانید »


authorنوشته: انجمن فرهنگی سادوا dateتاریخ : ۲۰ اسفند ۱۳۹۲ comment ۲۷ نظر

اندر حکایات پیرُن گفته – بخش سوم/ عین اله آزموده/  در دو قسمت قبلی از دو نفر عزیز بزرگوار نسل کهنسال بالاده در قالب طنز گلایه ای فرهنگی کردم و در این قسمت هم به سراغ  عزیزی از میانسالان می روم. لازم به گفتن است که هدف از این نوشتن ها، فقط یادآوری موضوعی  است که گاهی و بنا بر دلایلی آن را ادامه مطلب را بخوانید »


authorنوشته: انجمن فرهنگی سادوا dateتاریخ : ۱۴ اسفند ۱۳۹۲ comment ۵ نظر

اندر حکایات پیرُن گفته – بخش دوم/ عین اله آزموده/  چند روز پیش قسمت اول این طنز را منتشر کردم و باقی ماجراهایی که برای چاپ کتاب پیرُن گفته یا ضرب المثل های بالاده و منطقه دوسرشمار بر سر ما  آمده را در این قسمت و قسمت های دیگر بازگویی می کنم و هدف از این نوشتن ها، فقط یادآوری موضوعی  است که ادامه مطلب را بخوانید »


authorنوشته: انجمن فرهنگی سادوا dateتاریخ : ۲۲ بهمن ۱۳۹۲ comment یک نظر

  اندر حکایات پیرُن گفته – بخش یکم/ عین اله آزموده/ برای چاپ کتاب پیرُن گفته (مجموعه ضرب المثل های مازندرانی روستای بالاده و منطقه دوسرشمار) که چندی پیش و پس از ۱۵ سال تحقیق و تفحص و حفاری مجاز و غیرمجاز به زیور طبعش آراسته کردیم، به مشکل تامین هزینه مالی برخورده بودیم. از یه طرف در ادامه مطلب را بخوانید »


authorنوشته: انجمن فرهنگی سادوا dateتاریخ : ۱۴ بهمن ۱۳۹۲ comment ۲۳ نظر