نگاهی دوباره به شورای اسلامی بالاده: بخش ۱: وظایف و اختیارات / با تشکیل شورای اسلامی در شهرها و روستاها و سپردن امور گوناگون به دست آنها، دانستن حدود وظایف و اختیارات شورا می تواند برای مشارکت و همکاری مردم به ویژه در روستاها بسیار مفید باشد. از این رو در سلسله مباحثی پیرامون شورای اسلامی بالاده در دو سال و نیم از فعالیت (وظایف، پیگیری، عملکرد، مشکلات، چالشها، انتقادها و …) می پردازیم.

اهالی محترم بالاده می توانند دیدگاه های خود (شامل پیشنهاد، انتقاد، راهکار، گلایه و شکایت و …. را بصورت مستند) در باره شورای اسلامی بالاده برای سایت سادوا ارسال کنند. بدیهی است همچون گذشته ما امانت دار نام و هویت شما هستیم. همچنین از شورای اسلامی محترم بالاده انتظار همکاری در تبیین و نوشتن این مباحث داریم.

…………………………………………………………………..

طبق ماده‌ی (۶۸) وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستا عبارت است از:

الف – (اصلاحی ۲۷/۸/۸۶) نظارت و پیگیری بر حسن اجرای مصوبات شورای اسلامی روستا.

ب – (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) ارائه پیشنهاد جهت رفع کمبودها، نارسایی ها و نیازها به مقامات ذی ربط، مقامات مذکور موظف به بررسی پیشنهادها و ارائه پاسخ، حداکثر ظرف مدت دو ماه به شورا هستند. در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر، مراتب برای پیگیری قانونی به اطلاع مقامات مافوق می رسد.

ج – (اصلاحی۶/۷/۱۳۸۲) تشکیل گردهمایی عمومی جهت ارائه گزارش کار و دریافت پیشنهادها و پاسخ به سوالات و جلب مشارکت و خودیاری مردم برای پیشبرد امور روستا حداقل دو بار در سال و با پانزده روز اعلام قبلی .

د – تبیین و توجیه سیاست های دولت و تشویق و ترغیب روستاییان جهت اجرای سیاست های مذکور.

ه – نظارت و پیگیری اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی اختصاص یافته به روستا.

و – همکاری با مسؤولان ذیربط برای احداث، اداره، نگهداری و بهره برداری از تاسیسات عمومی، اقتصادی، اجتماعی و رفاهی مورد نیاز روستا در حدود امکانات.

ز‌ – کمک رسانی و امداد در مواقع بحرانی و اضطراری مانند جنگ و وقوع حوادث غیرمترقبه و نیز کمک به مستمندان و خانواده های بی سرپرست با استفاده از خودیاری های محلی.

ح – تلاش برای رفع اختلافات افراد و محلات و حکمیت میان آنها .

ط – (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) پیگیری شکایات اهالی روستا از ادارات حوزه مربوط از طریق مقامات مسؤول.

ی – (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) همکاری با نیروهای انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی حسب درخواست بخشدار.

ک – ایجاد زمینه مناسب و جلب مشارکت عمومی در جهت اجرای فعالیتهای تولیدی وزارت خانه ها و سازمانهای دولتی.

ل – (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) فراهم نمودن زمینه مشارکت و جلب همکاری مردم در جهت ایجاد و توسعه نهادهای مدنی، کتابخانه، مراکز فرهنگی، بهبود و ارتقاء فرهنگی اقشار مختلف بویژه جوانان و بانوان و برنامه ریزی در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، سوادآموزی و سایر امور با موافقت و هماهنگی مراجع ذیربط.

م – انتخاب فردی ذیصلاح به سمت دهیار برای مدت چهار سال براساس آیین نامه مربوط و معرفی به بخشدار جهت صدور حکم.

تبصره- عزل دهیار با رأی اکثریت اعضای شورای اسلامی روستا براساس آیین نامه مربوط انجام می شود و به بخشدار جهت صدور حکم عزل اعلام می گردد.

ن – (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) ایجاد زمینه مناسب برای توسعه اشتغال و جلب مشارکت های عمومی در جهت گسترش فعالیت های تولیدی.

س – (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) مشارکت در تهیه طرح های هادی روستا وبهسازی بافت های فرسوده و ضوابط و مقررات ساخت و ساز٫

ع – (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) نظارت بر حسن اجرای مقررات مربوط به حفاظت و بهسازی محیط زیست روستا و بهره برداری از منابع طبیعی و جلوگیری از فرسایش خاک و حفظ عمران، مزارع، باغ ها، مراتع، جنگل ها، محدوده های زیست محیطی، احیاء و لایروبی قنوات و نهرهای متروکه و ارائه طرح و پیشنهاد در این زمینه ها به شورای بخش.

ف – (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) بررسی برنامه های پیشنهادی ارگان های اجرائی در زمینه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، اموزشی و سایر امور رفاهی از نظر تطبیق با ضرورت های موجود در حوزه انتخابیه شورا و ارائه گزارش نا رسایی ها به شورای مافوق و مراجع اجرایی ذی ربط.

ص – (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) نظارت بر حفظ و نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال و دارایی های روستا.

 

authorنوشته: انجمن فرهنگی سادوا dateتاريخ : ۲۱ آذر ۱۳۹۴