معرفی نامزدهای پنجمین دوره شورای اسلامی بالاده: ۶ . خانم سکینه چهاردهی/ در پی فراخوان انجمن فرهنگی سادوای بالاده از هفت نامزد پنجمین دوره شورای اسلامی بالاده (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶) مبنی بر فرستادن عکس و مشخصات و برنامه های تبلیغاتی خود برای عمران و آبادانی بالاده جهت اطلاع مردم، نامزدهایی به این درخواست پاسخ داده و اطلاعات خواست شده را برای ما فرستادند که با سپاس از آنها، نسبت به معرفی برنامه هایشان اقدام کردیم. امیدواریم همه نامزدها به این فراخوان پاسخ مثبت بدهند.

…………………………………………………………………..

نام و نام خانوادگی:  سکینه چهاردهی

فرزند: مرتضی / نوه قربان / متولد ۱۳۴۴

محل سکونت: روسای شهیدآباد بهشهر

شغل: خانه دار

تلفن همراه:  ۰۹۱۱۴۳۸۶۸۸۱ 

سابقه اجرایی: چهار سال عضویت در شورای اسلامی دوره چهارم (فعلی) بالاده

در صورتیکه با آراء مردم عضو شورای اسلامی بالاده شود، برنامه های اجرایی زیر را بر اساس اولویت بندی، پیگیری و اجرا خواهم کرد:

۱ . تهیه زمین مناسب برای جوانان محل برای احداث خانه با همکاری بنیاد مسکن و مراجع ذیربط.

۲ . زیرکشت بردن کامل زمینهای زراعی که بدلیل استفاده نشدن و تبدیل شدن به مرتع از تملک شخص خارج شده و دولت به آنها چشم دوخته است.

۳ . بهسازی کامل جاده داخل و خارج محل.

۴.  بهسازی شبکه آبرسانی محل و در صورت امکان تعویض شبکه. 

۵ . ایجاد بانک اطلاعات افراد و مشاغل به منظور شناساندن افراد برای استفاده که آقای آزموده هم قدمهایی را در سایت سادوا در این مسیر برداشتند.

۶.  راه اندازی شرکت تعاونی عمومی که از دهه ۱۳۶۰ بوده ولی اکنون سر در گم شده است و فعال نیست. 

۷.  ساماندهی حدود اربعه ملک بالاده و شناسنامه دار کردن آن که نه اشخاص و نه دولت نتوانند به آن دست درازی کنند.

۸ . پیگیری مطالبات و درخواستهای بالادهی ها در هر نقطه ایران با تمام توان و ظرفیت.

۹٫  آماده سازی فضای مناسب برای ورزش جوانان و نوجوانان.

۱۰. آماده سازی پارک جنگلی مناسب برای اهالی محل خصوصاً افراد کهنسال که اوقات فراغت خوشی را در آن سپری نمایند.

۱۱ . تضمین میکنم که با حمایت مردم و برنامه ریزی و همکاری افراد با سواد و بزرگان محل به تمام تعهدات خود عمل کنم؛ البته اگر فرصت خدمتگزاری دوباره به من داده شود. اتفاقی که در شورای قبلی خیلی نیفتاد. من اعتماد بنفس لازم را دارم و شکی هم در اجرای برنامه ها ندارم.

در پایان عرض میکنم که صداقت در گفتار و عمل، شرط اساسی کار برای مردم است و توانمندی که نتیجه کار جمعی است.

به امید بالادهی آباد و سرافراز٫

authorنوشته: انجمن فرهنگی سادوا dateتاريخ : ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶