شعر: دخترک بالاده/ سروده: سیده فرزانه رضوی بالادهی

 دخترک غصه ی من!

کسی آرزویت کرده؛

مردی ایستاده بر بلندای « چارنو » (کوه چهارنو با ۲۸۸۰ متر در روبروی جنوبی بالاده قرار دارد)

رو به آسمان گفته است

که می‏خواهدت

رو به « بالاده »

عشق پنهانش را آشکار کرده

و نام تو را

بدون هراسی بر زبان رانده

و نسیم کوهستان

برای تو پیغامی آورده

از زبان او تا قلب تو

و تو! دخترک بالاده

چه خواهی کرد با خواهش دلش!


۱۰ آبان ۱۲۳۹۶

authorنوشته: انجمن فرهنگی سادوا dateتاريخ : ۱۵ بهمن ۱۳۹۶