چهره مردم بالاده – بخش ۴۰ / بمناسبت گرامیداشت روز مادر/ سری نخست/ دیدن چهره پرمهر مادران بالاده چه آناننی که روی در نقاب خاک کشیده اند و چه آنانی که سایه پرمهرشان برسر ما هست، همواره باعث آرامش فرزندانشان و سایر بستگان و عزیزان و مردم بالاده می شود. ازین روی سایت سادوا برای تجلیل از مادران زحمتکش بالاده و بمناسبت روز ملی زن در فراخوانی به جمع آوری عکس و اطلاعات مادران بالاده نموده است و بخش نخست این مجموعه ده تایی را منتشر می کند. برای همه مادرانی که چشم از جهان فرو بسته اند آمرزش خداوند و برای آنانی که زنده اند تندرستی آرزو داریم و از یکایک کسانی که با فرستادن عکس ما را یاری داده اند سپاسگزاری می کنیم.

زنده یاد شهربانو دهبندی (همسر مرحوم حاج رمضان دهبندی)/ تولد:…/ درگذشت: …/ محل سکونت و دفن: زیروان بهشهر / فرستنده: سمانه دهبندی (نوه اش/ ف. مرحوم غلام دهبندی)

سیده گلستان ساداتی (ف. مرحوم میرمسیب) همسر سیدجعفر ساداتی (ف. مرحوم میرمفید)/ متولد: ۱۳۳۵/ محل سکونت: روستای سمسکنده ساری/ فرستنده: صاحبه ساداتی (دخترش)

زنده یاد فیروزه دهبندی (ف. مرحوم محمد و همسر مرحوم سیف اله آزموده چهاردهی)/ تولد: ۱۳۱۱/ درگذشت: ۱۳۹۵ / محل سکونت و دفن: زیروان بهشهر/ فرستنده: ساسان عادلی  (چهاردهی)

زنده یاد جهان ولیزاده (ف. کربلایی اصغر و همسر مرحوم غلام دهبندی ف. حاج رمضان)/ تولد: ۱۱/۸/۱۳۳۶/  درگذشت: ۱۴/۱/۱۳۹۰/  محل سکونت و دفن: زیروان بهشهر/ فرستنده: سمانه دهبندی(دخترش)

خانم شهربانو فاضلی/ همسر مرحوم حاج کریم توبه/ محل سکونت: روستای زینوند بهشهر/ فرستنده: محبوب توبه (پسرش)

زنده یاد حاجیه  فیروزه کا ردگر (= چهاردهی/ ف. محمد  و همسر مرحوم حاج اصغر صا لحی بالادهی) / تولد: / ۱۳۱۲/  درگذشت: ۱۳۹۴/ محل سکونت و دفن: زیروان بهشهر/ فرستنده: زینب صالحی (دخترش)

زنده یاد حاجیه زهرا بابائیان (همسر مرحوم حاج یحیی توبه و مادر گرامی شهید قربان توبه)/ تولد: ۱۳۱۵/ درگذشت: ۱۷/۵/۱۳۹۰/ محل سکونت و دفن: زیروان بهشهر/ فرستنده: آمنه توبه (دخترش)

حاجیه زینب خاتون ساداتی بالادهی (ف. مرحوم حاج میرمحمد)/ تولد: …/ درگذشت: ۱/۵/۱۳۹۷/ محل سکونت و دفن: روستای سمسکنده ساری/  فرستنده: ناعمه ساداتی (نوه دختری)

زنده یاد گل باجی حیدری همسر مرحوم عبدالله دهبندی/ تولد: ۱۲۹۵/ درگذشت: ۱۳۹۴/ محل سکونت و دفن: روستای تروجن بهشهر/ فرستنده: سمانه دهبندی(ف. مرحوم غلام دهبندی)

بی بی صغری اصغری پایین دهی (ف. قاسمعلی و همسر حاج اکبر کاردگر بالادهی)/ تولد: ۱۳۲۷/ محل سکونت: امامزاده عباس ساری/ فرستنده: منیره کاردگر بالادهی (دخترش)

authorنوشته: انجمن فرهنگی سادوا dateتاريخ : ۶ اسفند ۱۳۹۷