چهره مردم بالاده – بخش ۴۲ / بمناسبت گرامیداشت روز مادر/ سری سوم/  دیدن چهره پرمهر مادران بالاده چه آنانی که روی در نقاب خاک کشیده اند و چه آنانی که سایه پرمهرشان برسر ما هست، همواره باعث آرامش فرزندانشان و سایر بستگان و عزیزان و مردم بالاده می شود. ازین روی سایت سادوا برای تجلیل از مادران زحمتکش بالاده و بمناسبت روز ملی زن در فراخوانی به جمع آوری عکس و اطلاعات مادران بالاده نموده است و بخش دوم این مجموعه ده تایی را منتشر می کند. برای همه مادرانی که چشم از جهان فرو بسته اند آمرزش خداوند و برای آنانی که زنده اند تندرستی آرزو داریم و از یکایک کسانی که با فرستادن عکس ما را یاری داده اند سپاسگزاری می کنیم.

حاجیه سیده بیگم ساداتی/ فرزند میرآقابابا ساداتی و همسر مرحوم محمد پناهی / تولد: ۱۳۲۳/  درگذشت: ۱۳۹۷ / محل زندگی و دفن: روستای یکه توت/ فرستنده: زهره کاردگر (نوه دختریش)

سیده مریم عمادی/ فرزند مرحوم سیدعلی اکبر عمادی و همسر خضراله علامه قاسمی/ تولد: ۱۳۳۵/  ساکن بهشهر/ فرستنده: منیژه علامه قاسمی (دخترش)

مادر واژه ای به وسعت تمام هستی. روزت مبارک سنگ صبورم. از طرف فرزندان

حاجیه سیده فیروزه رضوی فرزند حاج مشدی و همسر سیدآقاجان ساداتی/ تولد ۱۳۳۵/ فوت ۱۳۸۵/ محل سکونت و دفن: نکا/  فرستنده: سیده زینب ساداتی (دخترش)

مرحومه حاجیه سیده صبح نسا ساداتی تیله بنی/ فرزند مرحوم کربلایی سید خلیل ساداتی تیله بنی و همسرمرحوم حاج فغان خلخال (توبه)/ تولد: ۱۳۰۶/  درگذشت: ۱۳۹۶/  فرستنده: شعبانعلی خلخال (پسرش)

زنده یاد سیده معصومه رضوی فرزند حاج مشدی همسر مرحوم سید رضا ساداتی/ تولد: ۱۳۲۰ / درگذشت: ۱۳۹۷/ فرستنده: سیده زینب ساداتی (خواهرزاده اش)

صغری توبه بالادهی فرزند شعبان و همسر یوسفعلی یوسفی نژاد/ تولد: ۱۳۳۱ / درگذشت: ۱۳۹۷/ فرستنده: یکتا یوسفی نژاد (نوه پسری)

کربلایی سکینه کاردگر/ فرزند مرحوم حاج یزدان و همسر مرحوم کربلایی عین الله کاردگر (عینول زاغ)/ تولد: ۱۳۲۰/ ساکن: تروجن بهشهر / فرستنده: زهره کاردگر (نوه پسری)

سیده هاجر ساداتی فرزند میرمعصوم و همسر میرشعبان رضوی/  تولد: ۱۳۰۰ /  درگذشت: ۱۳۹۷/ محل سکونت و دفن: سمسکنده ساری/  فرستنده: دلسا اکبری (نوه دختری)

۹٫ زنده یاد باجی رضایی / همسرآقای حسن اسماعیلی / درگذشت: ۱۳۷۶/ محل زندگی و دفن: بالاده/ فرستنده اسماعیل اسماعیلی (پسرش)

زنده یاد رقیه کاردگر / فرزند مرحوم رحیم و همسر روحل عباس . تولد: ۱۳۱۰ / درگذشت: ۱۳۸۵/ محل زندگی و دفن: تروجن بهشهر

authorنوشته: انجمن فرهنگی سادوا dateتاريخ : ۸ اسفند ۱۳۹۷