عکس های زمستانی بالاده/ / ارسالی توسط مهندس علیرضا صاقی فر/ عکس های این مجموعه را جناب آقای مهندس علیرضا صادقی فر برای انتشار در سایت سادوا در اختیار ما قرار داده است. این عکس ها در ۲۶ تا ۲۸ دی ماه ۱۳۸۹ و هنگام بارش برف سنگین پارسال بالاده  ( لینک خبر ) توسط تعدادی از مردان بالادهی که به بالاده رفته و در برف گیر افتاده بودند، گرفته شد و عکاس این عکس ها نیز هر کدام از این دوستان می تواند باشد. دیدن این عکس ها برای افرادی که زمستان  زیبای بالاده را ندیده اند، باید جالب باشد، زیرا میزان بارش برف گاهی تا دو متر هم می رسد و فقط از طریق این عکس ها است که می توان به مفهوم سرما و زمستان در بالاده پی برد.

مجموعه عکس هایی که در این پست به نمایش گذاشته شده از بین ۲۸۰ قطعه عکس انتخاب شده است و  مدل دوربینی که با آن عکاسی شده، دوربین نیکون  Nikon D80 می باشد.

سایت سادوا از جناب مهندس صادقی فر و همه دوستانی که در این عکس ها حضور دارند و عکس گرفته اند صمیمانه سپاسگزاری کرده و امیدواریم این عکس های زیبا مورد توجه بینندگان گرامی سادوا نیز قرار بگیرد.


آرامش برفی در بالاده

همه چیز در خواب زمستانی فرو رفته است، اما زندگی جریان دارد.

ماشینی که دو روز در بالاده زیر برف مانده است

علیرضا صادقی فر و یک متر برف

ماشین در برف گیر کرده است و آنان سعی می کنند با بیل و پارو برف ها را کنار بزنند.

از راست: عبدالرضا دهبندی، محمد کاردگر، علیرضا صادقی فر و عباس صباغ

باید ماشین را هل داد تا از گیر برف رها شود

از روستای تیله بن تقاضای تراکتور کردند تا شاید ماشین را در بیاورند

قندیل های سقف دبستان بالاده

محمد کاردگر و قندیل های سقف دبستان بالاده

زمستان بالاده و منطقه دوسرشمار واقعاً زیباست

چشمه سر بالاده : برف. سکوت. خاطرات گذشته.

از راست: احمد کاردگر ، محمد کاردگر، اکبر دهبندی، نعمت دهبندی، عیسی کاردگر، علیرضا صادقی فر، عبدالرضا دهبندی، موسی کاردگر