وصل شدن برق و تلفن منطقه دوسرشمار / لحظاتی قبل آقای حسن اسماعیلی عضو شورای اسلامی بالاده در تماس تلفنی با مدیر سایت سادوا اعلام کرده که برق منطقه دوسرشمار لحظاتی قبل وصل شده و متعاقب آن سیستم تلفن منطقه نیز برقرار گردید. وی هم چنین اعلام کرد که با بارش سنگین برف در سه روز گذشته، دو رشته سیم فشار قوی برق منطقه در نزدیکی روستای واوسرنو قطع شده بود و با رفتن تعدادی از اهالی در هوایی سرد و طوفانی تا روستای آغوزگاله و تلفن کردن به اداره برق کیاسر، ماموران برق کیاسر نیز با زحمت خود را به مسیر انتقال برق رسانده و رشته های پاره شده را پیدا کرده و آن را وصل کردند. با قطع شدن برق، سیستم تلفن محلی نیز که با برق کار می کند قطع می شود و در چنین شرایطی امکان اطلاع به مسئولان کیاسر امکانپذیر نبوده و مردم باید خود را به روستای آغوزگاله که نزدیکترین روستای مسیر جاده کیاسر به منطقه دوسرشمار می باشد، برسانند و از آنان برای رفع مشکل یاری بخواهند.

انجمن فرهنگی سادوای بالاده به نیابت از همه اهالی دوسرشمار مراتب سپاس قلبی خود را از زحمات کارکنان شریف اداره برق کیاسر برای راه اندازی برق منطقه اعلام می کند

دریافت تلفنی خبر: ساعت ۱۸ و هفت دقیقه سه شبنه ۲۵/۱۱/۱۳۹۰

authorنوشته: انجمن فرهنگی سادوا dateتاريخ : ۲۵ بهمن ۱۳۹۰