1 Icon Farakhanاجرای چه برنامه فرهنگی را برای سال ۱۳۹۳ در بالاده پیشنهاد می کنید؟ پس از تاسیس انجمن فرهنگی سادوای بالاده در سال ۱۳۸۶، همه ساله یک برنامه فرهنگی را در این روستا (و یک مورد هم در روستای قلعه) برگزار کردیم که خوشبختانه اجرای این برنامه ها مورد اقبال عمومی مردم شریف و فرهنگ دوست دیارمان قرار گرفته و با ابراز محبت ها و تشویق های دلگرم کننده خویش، ادامه این روند فرهنگی را خواهان هستند. آنچه تاکنون انجام داده ایم چنین است:

  • ۱۳۸۸ : برگزاری مراسم نکوداشت آموزگار بالاده در بالاده (با مشارکت انجمن فرهنگی تلسی قلعه)
  • ۱۳۸۸ : برگزاری نمایشگاه عکس طبیعت در دبستان بالاده
  • ۱۳۸۸ : برگزاری نمایشگاه عکس طبیعت بالاده و مناطق اطراف در ساری از سوی سازمان میراث فرهنگی استان مازندران
  • ۱۳۸۹ : برگزاری مراسم شب شعر شاهدژ در بالاده با حضور شاعران منطقه دوسرشمار (با مشارکت انجمن فرهنگی تلسی قلعه)
  • ۱۳۹۰ : برگزاری نمایشگاه عکس دانش آموزان بالاده در دبستان بالاده
  • ۱۳۹۰ : انجام امور فرهنگی و تبلیغاتی مراسم یادواره شهدا در بالاده
  • ۱۳۹۱ : برگزاری مراسم همایش در سایه سار چنار کهنسال قلعه در روستای قلعه (با مشارکت انجمن های فرهنگی تلسی قلعه و ساوای بالاده)
  • ۱۳۹۲ : برگزاری مراسم نکوداشت بزرگان بالاده در بالاده

چگونگی انتخاب موضوع برنامه های فرهنگی در سال های قبل بدین صورت بوده که ابتدا موضوعی فرهنگی توسط اعضای انجمن فرهنگی سادوا و یا فرهنگ دوستان و با توجه به مقتضیات فرهنگی بالاده و منطقه دوسرشمار به مدیر این انجمن پیشنهاد و پس از مشورت و توافق شورای انجمن، راهکارهای عملی و اجرایی آن بررسی و به بحث عمومی در نشست های این انجمن گذاشته می شد.

برای انتخاب و اجرای یک برنامه فرهنگی در سال ۱۳۹۳ اما پیشنهاد موضوع را بر عهده شما مردم فرهنگ دوست بالاده می گذاریم تا با توجه به شرایط و امکانات موجود، موضوعات فرهنگی را پیشنهاد دهید.

یادآوری مهم: با توجه به مستقل بودن هر یک از انجمن های فرهنگی روستاهای دوسرشمار ( سادوای بالاده، تلسی قلعه، آفتاب تیله بن و نور واوسر) در اجرای برنامه  های فرهنگی مربوط به روستای خود، اجرای یک برنامه فرهنگی مشترک نیازمند هم اندیشی و نشست و ایجاد مدیریت فرهنگی مشترک بوده و با توجه به اینکه انجمن فرهنگی سادوای بالاده تا قبل از پایان سال اجرای یک برنامه فرهنگی را مصوب می نماید، لذا در حال حاضربه اجرای برنامه ای فرهنگی در بالاده می اندیشیم و چنانچه پیشنهادی از سوی سایر انجمن ها برای اجرای برنامه فرهنگی مشترک ارائه گردد، ما نیز آن را بررسی و تصمیمی گیری خواهیم کرد.

ویژگی موضوعات فرهنگی پیشنهادی:

۱ – موضوعات پیشنهادی می بایست در حوزه فرهنگی روستای بالاده می باشد.

۲ – موضوعات پیشنهادی از هویت فرهنگ بومی برخوردار بوده و اجرای آن، بخشی از هویت فرهنگی فراموش شده روستای بالاده را زنده کند.

۳ – موضوعات پیشنهادی از قابلیت اجرایی در محیط روستا برخوردار بوده و امکان اجرای برنامه در مکان های عمومی موجود در بالاده وجود داشته باشد.

۴ – موضوعات پیشنهادی با توان مالی انجمن فرهنگی سادوا قابل اجرا باشد (حداکثر هزینه برای اجرا در بالاده بیش از یک میلیون تومان نباشد).

۵ – زمان تقریبی اجرای موضوعات پیشنهادی و دلایل آن مشخص شود:

الف . مدت زمان اجرای برنامه چند ساعت باشد؟
ب . برنامه در چند روز اجرا شود (یک، دو روز و یا بیشتر)؟
پ . برنامه در  چه زمانی از شبانه روز اجرا شود (صبح، بعدازظهر یا شب)؟
ت . در چه فصل و ماه اجرا شود؟

۶ . اجرای برنامه های جنبی مرتبط با موضوعات فرهنگی پیشهادی ذکر گردد. (نوع پذیرایی، گروه موسیقی، تقدیر از افراد خاص و … )

امیدواریم این بار با پیشنهاد اهالی محترم بالاده و صاحبان قلم و اندیشه بتوانیم گوشه ای دیگر از فرهنگ اصیل دیارمان را معرفی و به نسل های آینده منتقل نماییم.

با احترام/ عین اله آزموده/ مدیر انجمن فرهنگی سادوای بالاده

۱۲/۱۰/۱۳۹۲

authorنوشته: انجمن فرهنگی سادوا dateتاريخ : ۶ اسفند ۱۳۹۱