شماره تلفن های بالاده تغییر کرد/ به گزارش پایگاه خبری چهاردانگه نیوز، بر حسب تصمیم شرکت مخابرات ایران از ساعت ۲۲ روز چهارشنبه ۱۱ تیرماه ۱۳۹۳ کد استان مازندران به ۰۱۱ و شماره تلفن های مشترکین ثابت از ۷ رقم به ۸ رقم تغییر یافت و مشترکین تلفن ثابت برای شماره گیری در داخل استان نیاز به گرفتن کد شهرستان نبوده و از خارج استان باید با کد ۰۱۱ اقدام به شماره گیری نمایند.  در ضمن پس از «هم کد سازی»، هزینه های مکالمات داخل استان به صورت شهری و به ازای هر دقیقه ۳۰ ریال و مکالمات با خارج استان به ازای هر دقیقه ۳۳۰ ریال محاسبه خواهد شد.

مشترکین تلفن ثابت استان مازندران برای دریافت اطلاعات بیشتر و اطلاع یافتن از شماه های جدید تلفن در استان مازندران می توانند با مراجعه به وب سایت شرکت مخابرات استان مازندران ( www.ict-tcm.ir ) از شماره های جدید مطلع شوند. برای اطلاع یافتن از شماره جدید تلفن های ثابت جدید خود اینجا کلیک کنید.

………………………………………………………………………………

سادوا: تلفن های ثابت بالاده و چند مکان بالادهی نشین  به صورت زیر تغییر یافته است:

بالاده: تلفن قدیم  ****۰۱۵۲۷۲۹  به تلفن جدید  ****۰۱۱۵۸۳۲ بدین صورت که چهار شماره آخر (****) تلفن بالاده تغییر نکرده است و بجای پیش شماره قدیم می بایستی پیش شماره جدید ۰۱۱۵۸۳۲ گرفته شود.

ساری: تلفن قدیم *******۰۱۵۱  به تلفن جدید  *******۰۱۱۳  /  بدین صورت که بعد از کد جدید ۰۱۱ ، عدد ۳ اضافه شده  و شماره ها تغییری نکرده است. 

بهشهر، زیروان و تروجن: تلفن قدیم  *****۰۱۵۲۵۲  به تلفن جدید  *****۰۱۱۳۴۵  /  بدین صورت که پنج شماره آخر (*****) تلفن تغییر نکرده است و بعد از پیش شماره جدید ۰۱۱ عدد ۳۴۵ اضافه شده است.

روستای زاغمرز، یکه توت و زینوند بهشهر: تلفن قدیم  ****۰۱۵۲۵۳۵  به تلفن جدید  ****۰۱۱۳۴۶۱  /  بدین صورت که چهار شماره آخر (****) تلفن تغییر نکرده است و بجای پیش شماره قدیم می بایستی پیش شماره جدید ۰۱۱۳۴۶۱ گرفته شود.

روستاهای للـه مرز و حسین آباد بهشهر: تلفن قدیم  ***۰۱۵۲۵۴۳۲  به تلفن جدید  ***۰۱۱۳۴۶۲۶  /  بدین صورت که سه شماره آخر (***)  تغییر نکرده است و بجای پیش شماره قدیم می بایستی پیش شماره جدید ۰۱۱۳۴۶۲۶ گرفته شود.

………………………………………………………………………….

در جدول ذیل تغییر شماره ها تلفن های ثابت و تلفن های GSM بخش چهاردانگه ساری گنجانده شده است.

 برای مشاهده تصویر در اندازه بزرگتر روی آن کلیک کنید.

hamcode-phone

authorنوشته: انجمن فرهنگی سادوا dateتاريخ : ۱۳ تیر ۱۳۹۳