بالاده در قاب عکسهای قدیمی – ۴ / در عکسهای قدیمی بالاده، بخشی از فرهنگ و تاریخ ما در زمان خود به ثبت رسیده است و ما با تماشای این عکسها به چگونگی نگرش فکری، نحوه زندگی، نوع پوشاک، نوع معماری، و … پی می بریم و در حقیقت چون کتابی مصور می توانیم آنها را مطالعه کرده و از دل آن، فرهنگِ زمانه اش را بیرون بکشیم. این عکسها وقتی در آلبوم شخصی ما قرار دارد تنها ما و خانواده ما بیننده آن هستیم و شاید سالهای سال هم به آنها سر نزنیم تا اینکه بپوسد یا آسیب ببیند اما وقتی در سایت سادوای بالاده منتشر شود، نه تنها بالادهیها بلکه همه مردم در جای جای ایران و جهان می توانند آنها را ببینند و با بخشی از فرهنگ دیارمان آشنا شوند.

در این مجموعه از عکسهای قدیمی بالاده که از گنجینه شخصی ام انتخاب شده، با بخشی دیگر از معماری قدیمی خانه های بالاده (که ممکنست دیگر وجود نداشته باشند)، آشنا می شویم.

باشد که با دیدن این عکسها، دست یاریتان را بسوی ما دراز کنید و اگر درمنزلتان عکسهای قدیمی (از بالاده و مردم) دارید برای ما بفرستید تا در همین سایت و با نام شما منتشر کنیم. / با احترام. عین اله آزموده چهاردِه

 

بالاده از چشم انداز کَشِه – ۳۱ خرداد ۱۳۷۴ (عکس: عین اله آزموده)

بالاده از چشم انداز کَشِه – مرداد ۱۳۷۵ (عکس: عین اله آزموده)

بالاده از چشم انداز کَشِه – ۳۱ خرداد ۱۳۷۴ (عکس: عین اله آزموده)

خانه زنده یاد مِلاممدی توبه، بالاده – ۳۱ خرداد ۱۳۷۴ (عکس: عین اله آزموده)

نمای قدیمی امامزاده میرافضل روستای تیله بن در شرق بالاده – اکنون بجای گنبد کلاه درویشی قدیمی که با ساروچ بوده، گنبدی فلزی به رنگ زرد بر روی آن گذاشته شده است- ۳۱ خرداد ۱۳۷۴ (عکس: عین اله آزموده)

نمای مسجد قدیمی بالاده (این بنا در دهه ۱۳۸۰ تخریب و بجایش مسجدی با مصالح جدیدی ساخته شده است). تزیین دیوار با رنگ سیاه که به «کاررَجِه» معروف است از خاک ذغال سنگی بود که  از معدنی در «گَت دره» در غرب بالاده تامین میشد – ۳۱ خرداد ۱۳۷۴ (عکس: عین اله آزموده)

خانه زنده یاد مسیب چهارداهی (معروف به حاج مهدی مسیب) – ۳۱ خرداد ۱۳۷۴ (عکس: عین اله آزموده)

ایوان خانه ای در بالاده  – ۳۱ خرداد ۱۳۷۴ (عکس: عین اله آزموده)

حِمبام بِن بالاده – ۳۱ خرداد ۱۳۷۴ (عکس: عین اله آزموده)

………………………………………………………………………………………..

بالاده در قاب عکسهای قدیمی – ۱

بالاده در قاب عکسهای قدیمی – ۲

بالاده در قاب عکسهای قدیمی – ۳

 

authorنوشته: انجمن فرهنگی سادوا dateتاريخ : ۱۸ اسفند ۱۳۹۵