نگاهی دوباره به شورای اسلامی بالاده: وعده ها/ بخش سوم/  در این بخش بار دیگر وعده های انتخاباتی اعضای شورای اسلامی بالاده را جهت یادآوری بیان می نمایم. این وعده ها در قالب مصاحبه های جداگانه ای بوده که در زمان تبلیغات نامزدهای شورای اسلامی (خرداد ۱۳۹۲) در سایت سادوا انجام شده بود. همه ما بخوبی و نیک میدانیم که در بالاده چه نیروی انسانی توانمند و مفید و زیادی از مدیران، نخبگان و افراد تحصیلکرده با تخصص های گوناگون وجود دارند و دلشان برای آبادانی بالا می تپد و حتی مردم عادی نیز می تواندد در بسیاری از امور روستا به شورا کمک کرده و در آبادانی بالاده مشارکت داشته تا وضعیت روستا بهبود پیدا کند و مشکلاتش کمتر شود. با تشکیل شورای اسلامی و بر اساس قانون و شرح وظایف شوراها، این مهم بر عهده شورای اسلامی بالاده نهاده شده است. اکنون بابد ببینیم که اعضای فعلی شورای اسلامی چه وعده هایی داده بودند؛ و در فرصتی دیگر وعده های عمل شده و عمل نشده شورای اسلامی بالاده را بررسی خواهیم کرد.

***

سوال سادوا: مردم چگونه می توانند به شورای اسلامی بالاده، کمک مشورتی و فکری در رابطه با انجام بهینه امور بالاده نمایند؟

پاسخ اعضای شورای اسلامی بالاده:

خانم سکینه چارده: مردم می توانند با شرکت در جلسات عمومی که از طرف شورا برگزار می شود نظرات و پیشنهادات خود را ارائه دهند و هم چنین در دیگر جلسات فرهنگی و مذهبی همفکری کرده و به شورا منتقل کنند. (لینک مصاحبه)

آقای سیدرسول هاشمی: مردم می توانند مستقیماً هر نوع انتقاد و پیشنهاد سازنده ای را به شورا ارائه بدهند. (لینک مصاحبه)

آقای سیدفخرالدین ساداتی: شورا باید از افراد با تجربه و کاردان به صورت شورای مشورتی در جلسات خود دعوت بعمل آورده و از نظرات آنان استفاده نماید. رویکرد شورا باید به گونه ای باشد که عموم مردم به راحتی بتوانند نظر خود را به اعضای آن شورا بیان کنند. (لینک مصاحبه)

…………….***…………….

سوال سادوا: دیدگاه شما در استفاده از مشورت های مدیران، نخبگان، بزرگان، انجمن فرهنگی سادوا، ستاد یادواره شهدا، پایگاه بسیج و سایر متخصصان بالادهی چیست؟

پاسخ اعضای شورای اسلامی بالاده:

خانم سکینه چارده: با احترام تمام، با آنها همفکری می کنیم تا بتوانم از راهکارهای آنها نیز استفاده کنیم.

آقای سیدرسول هاشمی: با آغوش باز و صمیمانه پذیرای این مهم می باشم (شرکت در جلسات و همایش های محلی قبلی، موید پاسخ به سوال شما می باشد ).

آقای سیدفخرالدین ساداتی: استفاده از شورای مشورتی و متخصصان در کارگروه های مختلف باید در همه حال مد نظر باشد.

……………………………………………………………………………………

سایت سادوا آمادگی دریافت دیدگاه های مردم از عملکرد شورا و نیز پاسخ شورای اسلامی بالاده به مردم (و این مطلب) داشته و پاسخگویی شورا و دریافت دیدگاه های مردم (پیشنهاد و ارائه راهکار، انتقاد و گلایه، مشاوره و همکاری، و …) را زمینه ارتباط هر چه بیشتر شورا با مردم و نیز برطرف شدن بخشی از مشکلات و چالشها و سوء تفاهم های موجود می دانیم.

سایت سادوا همچنان منتظر ارائه عملکرد دومین سال فعالیت شورای اسلامی جهت آگاهی مردم شریف بالاده می باشد.


……………………………………………………..

نگاهی دوباره به شورای اسلامی بالاده: بخش نخست: وظایف و اختیارات

نگاهی دوباره به شورای اسلامی بالاده/ بخش دوم: ارائه گزارش عملکرد سالانه

 

 

authorنوشته: انجمن فرهنگی سادوا dateتاريخ : ۱۹ بهمن ۱۳۹۴