چهره مردم بالاده / بخش پنجم – پس از نمایش چهار سری از عکس آقایان بالادهی، این بار یک مجموعه ده تایی از عکس مادربزرگ ها را نشان می دهیم تا از مادران زحمتکش بالاده نیز به نیکی یاد کرده باشیم. متاسفانه جامعه ما هنوز جایگاه واقعی مادران و مادربزرگ های بالادهی را در تربیت پدران و مادران ما به خوبی نشناخته و تصور نادرستی از بزرگان دارد و هنگامی که صحبت از بزرگان بالاده می شود، نگاه ها بیشتر به سوی مردان معطوف می شود و سهم زنان و مادران بزرگوار بالاده همواره در سایه می ماند و کمتر مورد توجه قرار می گیرد.

مادران و مادربزرگ های ما در بالاده زحمات زیادی برای رشد و تربیت فرزندان و کمک به درآمد خانواده کشیدند و با شرافت زیستن را به ما آموختند و باعث آبروی بالاده بوده و هستند. این مادران ۲۰ دلاور از جان گذشته را در دامان پاک و پر مهر خود تربیت کردند که در جبهه ها و در دفاع از سرزمین و اسلام و انقلاب به شهادت رسیدند و ده ها رزمنده و جانباز و آزاده را پرورش دادند. آنان در بالاده یا در غله جار بودند و یا به کار گاو و گوسفندان می رسیدند و یا در حال « دست ایندوی » خانه های خود بودند یا در تنور نان می پختند و اگر هم به دشت مازندران مهاجرت کردند یا در شالیزار هستند و یا در پنبه زار و باغات مرکبات و … در حالیکه کودکان را بر پشت خود بسته اند، دوشادوش پدران مان کار می کنند. مادران نسل ما همواره تن هایشان خسته و دردمند بوده و همیشه نگران فرزندان خود بودند و تلاش کردند آنها را به مدرسه و تحصیل در دانشگاه ها فرستادند که بالندگی نسل تحصیلکرده امروز بالاده مرهون زحمت و تلاش و از جان گذشتگی آنهاست. گاهی با خود می اندیشم که کدام کار و محبت ما فرزندان جبران زحمت های مادران و پدران ما خواهد شد؟ باید پای درد دل های آنان نشست و شنید و نوشت و ضبط کرد تا این همه از خود گذشتگی و فداکاری آنان به نسل های آینده بالاده منتقل شود.

انتشار این مجموعه از عکس های مردم بالاده که به صورت پیوسته و هر هفته ۱۰ عکس از هفته اول دی ماه ۱۳۹۱ تا زمان برگزاری همایش « نکوداشت بزرگان بالاده » در تابستان ۱۳۹۲ در بالاده ادامه خواهد داشت، نیازمند همکاری همه شما عزیزان بالادهی می باشد. به یاری ما بیایید و در معرفی بزرگان و چهره مهربان مردم زحمتکش بالاده سهمی هر چند کوچک داشته باشید. ما بخاطر گستردگی محل سکونت اهالی این