چهره مردم بالاده / بخش ۳۲ – چهره هایی از مردم بالاده که در سی و یک قسمت گذشته دیده اید (یعنی ۳۱۰ عکس) حاصل زحمت و لطف همه کسانی هست که دل در گرو زنده نگهداشتن یاد بزرگان و عموم مردم بالاده  و خانواده خود دارند. جمعیت پراکنده بالاده در مکان های مختلف مانع از آن شده تا بتوانیم از همه آنها عکس تهیه کنیم. بنابر این هم چون گذشته از عموم بالادهی ها ی عزیز انتظار داریم تا عکس افراد خانوداه، عکس بزرگان فامیل و هر بالادهی (چه زنده باشد و چه به رحمت خدا رفته باشد) را برای ما ارسال کنید تا عکس بزرگان برای مجموعه دوم بنر (جهت نص در تکیه بالاده) و همه عکس ها نیز در سایت سادوا منتشر شود.

سخن سادوا: « احترام گذاشتن به مردم به ویژه بزرگان موجب تقویت محبت و دوستی های بیشتر خواهد شد »

زنده یاد حاج میرمومن ساداتی فرزند مرحوم میرطیب، تولد ۱۲۸۱ وفات ۱۳۶۱ محل دفن: زیروان بهشهر (عکس و اطلاعات: سیدرضا حسینی. فرزند سیدحسین.  نتیجه میرطیب)

زنده یاد حاج سیداصغر ساداتی فرزند مرحوم حاج میرمومن، تولد ۱۳۱۳ وفات ۱۳۶۳ محل سکونت و دفن: زیروان بهشهر (عکس و اطلاعات: سیدرضا حسینی. فرزند سیدحسین.  نتیجه میرطیب)

آقای اسرافیل دهبندی فرزند مرحوم حاج صادق و مرحومه گل ننه دهبندی، تولد: …. محل زندگی: روستای للـه مرز بهشهر (عکس: عین اله آزموده ۲۷/۱۰/۱۳۹۲)

آقای جبرئیل دهبندی فرزند مرحوم حاج صادق و مرحومه گل ننه دهبندی، تولد: …. محل زندگی: روستای حسین آباد بهشهر (عکس: عین اله آزموده ۲۷/۱۰/۱۳۹۲)

آقای محمد توبه فرزند مرحوم محمدتقی . تولد: ۱۳۲۹ محل زندگی: محله زیروان بهشهر (عکس: عین اله آزموده ۲۷/۱۰/۱۳۹۲)

آقای عسگری توبه فرزند مرحوم محمدتقی . تولد: ….  محل زندگی: …. (عکس: عین اله آزموده ۲۷/۱۰/۱۳۹۲)

آقای اکبر کاردگر فرزند مرحوم کربلایی خلیل و سیده بانو ساداتی. تولد: …. محل زندگی: محله زیروان بهشهر (عکس: عین اله آزموده ۲۷/۱۰/۱۳۹۲)

آقای اصغر کاردگر فرزند مرحوم هاشم علی و خانم بتول دهبندی . تولد: ….  محل زندگی: محله زیروان بهشهر (عکس: عین اله آزموده ۲۷/۱۰/۱۳۹۲)


آقای سیدرضا عمادی فرزند مرحوم سید نورالدین، تولد: …. ، ساکن بهشهر (عکس: عین اله آزموده ۲۹/۱۰/۱۳۹۲)

آقای صفر صالحی فرزند مرحوم حاج اصغر، تولد: …. ، ساکن محله زیروان بهشهر (عکس: عین اله آزموده ۲۹/۱۰/۱۳۹۲)

ما چشم براه فرستادن عکس های شما و هم چنین اطلاعات تکمیلی در باره عکس های این مجموعه هستیم. لطفاً در هنگام فرستادن اطلاعات تکمیلی، نام و شماره تلفن خود را نیز بنویسید.

…………………………………………………………………………………………

برای آگاهی از ویژگی عکس ها و نحوه ارسال بر روی لینک « درخواست ارسال عکس بزرگان و مردم بالاده » کلیک کنید و یا با نمایندگان انجمن فرهنگی سادوا برای جمع آوری عکس ها مراجعه کنید. لطفا عکسها را به  نشانی sadva86@gmail.com ایمیل نمایید.

  • روستای یکه توت بهشهر: آقایان عبدالعلی پناهی و رامین آتنی مفرد
  • روستای زینوند (زاغمرز و امیرآباد) بهشهر: آقای محبوب توبه
  • روستای شهیدآباد (تروجن) بهشهر: آقایان علی نظری پایین دهی و رضا کاردگر ( فرزند آقای جبرئیل کاردگر). 
  •  روستای للـه مرز و حسین آباد بهشهر: آقایان علی نوبری ( فرزند آقای نادر نوبری)، دانیال تاجی (نوه حاج یونس توبه)
  •  بهشهر: آقای وحید اسماعیلپور بالادهی، بلوار شهید هاشمی نژاد، بازار شهروند، نمایندگی بیمه ایران، تلفکس ۵۲۲۷۲۵۹ ۰۱۵۲ همراه ۳۵۶۱ ۱۵۲ ۰۹۱۱۵
  • محله زیروان: آقای کمیل توبه (فرزند آقای اسماعیل توبه)
  •  روستای سمسکنده ساری: آقای یاور هاشمی (فرزند آقای سیدرسول هاشمی)

برای دریافت شماره تلفن این افراد، لطفاً نام و مشخصات خود و همچنین عبارت « برای ارسال عکس از روستای … » را به شماره سامانه پیامگیر سادوا ۳۰۰۰۷۶۵۰۰۰۳۳۳۲ پیامک کنید تا شماره تلفن آن نماینده در اختیار شما قرار گیرد.

لینک های مرتبط ………………………………………………………………………………

چهره مردم بالاده : 

۱   ۲   ۳   ۴   ۵   ۶   ۷   ۸   ۹   ۱۰  ۱۱   ۱۲   ۱۳   ۱۴   ۱۵   ۱۶   ۱۷   ۱۸   ۱۹   ۲۰   ۲۱  ۲۲   ۲۳   ۲۴   ۲۵   ۲۶   ۲۷   ۲۸   ۲۹    ۳۰    ۳۱

فراخوان ارسال عکس بزرگان و مردم بالاده ۲             فراخوان ارسال عکس بزرگان و مردم بالاده ۱

گزارش اولین نشست انجمن فرهنگی سادوای بالاده پیرامون همایش نکوداشت بزرگان بالاده / زیروان

گزارش دومین نشست انجمن فرهنگی سادوای بالاده پیرامون همایش نکوداشت بزرگان بالاده / للـه مرز

گزارش تصویری همایش نکوداشت بزرگان بالاده

authorنوشته: انجمن فرهنگی سادوا dateتاريخ : ۲۹ بهمن ۱۳۹۲